TVN 24: Lewe pieczątki 185 tys. aut Co z ubezpieczeniami? – Nielegalne stacje w co drugim powiecie

„Wstrząsający raport NIK. W co drugim powiecie działały nielegalne stacje kontroli pojazdów. Funkcjonowały bez koniecznych dokumentów, a pracowały w nich np. osoby karane. Dopuściły do ruchu ponad 185 tys. pojazdów. Na szczęście te kontrole w „trefnych” stacjach nie mogą być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania – uspokajają eksperci” – czytamy na stronie telewizji TVN 24.

„Kontrolerzy NIK sprawdzali w 52 powiatach i miastach jak wygląda nadzór nad badaniami technicznymi pojazdów. Okazało się, że większość stacji kontroli nie spełnia wymagań zapisanych w ustawie. – Niewątpliwie proceder jest bardzo niebezpieczny dla wszystkich uczestników ruchu drogowego – komentuje raport prezes NIK Jacek Jezierski – Spośród 50 skontrolowanych jednostek ponad 30 nie ma wymaganych poświadczeń”.

„Ubezpieczyciele raczej nie będą korzystać z najnowszego raportu NIK – tak uważa Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. – Konsumenci dokonywali badań w dobrej wierze, o tym należy pamiętać. Jechali do prawidłowo oznakowanej stacji diagnostycznej, tam były osoby, które legitymowały się uprawnieniami do kontroli technicznej – mówi Daszewski”.

„W 75 proc. badanych powiatów i miast funkcjonowały stacje kontroli, które działały na stałe lub przez pewien czas bez podstawowego dokumentu wymaganego przez prawo: poświadczenia wydanego przez Transportowy Dozór Techniczny. Dokument ten potwierdza, że stacja kontroli ma właściwe wyposażenie i warunki do wykonywania badań. Tylko w Warszawie, w latach 2006 – 2008, działały, bez wymaganego prawem poświadczenia, 24 stacje kontroli (ponad 30 proc. z ogółu istniejących!), które wykonały w tym czasie ponad 37 tysięcy badań diagnostycznych”.

„W Polsce funkcjonuje ok. 3,5 tysiąca stacji kontroli, w których pracuje ponad 9 tysięcy diagnostów. Podstawowe regulacje prawne dotyczące SKP zawarte są w prawie o ruchu drogowym. Okresowym badaniom technicznym rocznie podlega około kilkanaście milionów pojazdów. Do stacji kontroli wpływa z tego tytułu około 2 mld.”

Więcej: TVN 24

08.04.2009
aga//kwj,tr