TV Biznes: Państwowa Inspekcja Sanitarna

W dniu 22lipca br. Prezes ZRP Jerzy Bartnik udzielił wywiadu telewizji TV Biznes. Tematem rozmowy były relacje między Państwową Inspekcją Pracy, a firmami prowadzonymi przez rzemieślników. W swojej wypowiedzi Prezes zaznaczył, że jak do tej pory nie dotarły do niego sygnały o poważniejszych problemach rzemieślników w kontaktach z Sanepidem.