Trzeci wiek, czwarty wiek – wymiary (nie)zależności na rynku pracy

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się 21 listopada konferencja pt. „Trzeci wiek, czwarty wiek – wymiary (nie)zależności na rynku pracy”, z udziałem Podsekretarz Stanu w MPiPS Małgorzaty Marcińskiej.

  –  Rozmawiamy o problemie senioralnym w bardzo ważnym dla resortu pracy momencie – podkreśliła otwierając konferencję podsekretarz stanu w MPiPS Małgorzata Marcińska. –  Obecnie trwają bowiem konsultacje międzyresortowe i społeczne dwóch ważnych programów: długofalowym projektem polityki senioralnej oraz programem „Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Choć w tym roku skończy się obecna edycja Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, to od stycznia będzie on przedłużony na lata 2014-2020. Każdego roku zostanie na niego przeznaczone 40 mln zł. Wiele pomysłów aktywizacji osób starszych już zostało wypracowanych, ale mam nadzieję, że na dzisiejszym spotkaniu padnie jeszcze wiele innych. Na nie czekamy i o nie prosimy – powiedziała wiceminister Marcińska.

 Dyrektor CPS „Dialog” Iwona Zakrzewska podkreśliła, że temat jesieni naszego życia jest ważny dla nas wszystkich. Obecnie w Polsce odsetek osób w wieku produkcyjnym, czyli 15-64 lata, stanowi około 71 proc. naszego społeczeństwa, w roku 2060 będzie to już 53 proc. Termin „trzeci wiek” zdaje się nie wystarczać na określenie tego procesu, coraz częściej mówi się o „czwartym wieku” – wieku późnej starości. Ma to szeroko pojęte konsekwencje dla rynku pracy, gdzie coraz częściej obserwuje się potrzebę skorzystania z umiejętności, wiedzy i doświadczenia osób starszych.
 Więcej: LINK