Projekt ustawy o ułatwianiu wykonywania działalności gospodarczej pod lupą ZRP

Eksperci Związku Rzemiosła Polskiego ocenili przesłany do konsultacji przez Ministerstwo Gospodarki projekt ustawy o ułatwianiu wykonywania działalności gospodarczej.

Z aprobatą środowiska rzemiosła spotkało się rozwiązanie dotyczących honorowania badań lekarskich w przypadku zmiany pracodawcy. Nowy przepis przyniesie zmniejszenie kosztów po stronie  pracodawców  oraz  skróci czas potrzebny na zatrudnianie pracowników.

Dobrze oceniono również zaproponowanie przepisu ujednolicającego moment powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym i VAT w przypadku rozliczeń zaliczek ewidencjonowanych w kasie fiskalnej. Był to jeden z postulatów zgłaszanych  od dawna przez Związek Rzemiosła Polskiego, który wreszcie znalazł  praktyczne rozwiązanie w propozycjach zmian przepisów o podatku dochodowym. Przyjęte rozwiązanie niewątpliwie znacznie uprości  ewidencjonowanie zaliczek  za pomocą kas fiskalnych.   

Niestety, nadal nie podjęto nawet próby zmiany najbardziej uciążliwego dla przedsiębiorców przepisu,  wprowadzonego od stycznia 2013 roku, a dotyczącego, tzw. korekty kosztów w podatkach dochodowych.  Związek Rzemiosła Polskiego sygnalizował ten problem wielokrotnie, także Ministrowi Finansów.  Obowiązkowa korekta kosztów w przypadku opóźnienia płatności została też wyjątkowo negatywnie oceniona przez przedsiębiorców, ich organizacje, a także ekspertów prawa podatkowego, m.in. w podsumowaniu akcji „Uprośćmy podatki” prowadzonej przez redakcję „Rzeczpospolitej” w okresie luty-czerwiec 2013 roku.

Pozostałe uwagi do projektu ustawy w załączniku