Trzeba zostawić dopłaty do kredytów rodzinnych

 Związek Rzemiosła zdecydowanie sprzeciwił się sie projektowi Ministerstwa Infrastruktury, zakładającego likwidacje programu „Rodzina na swoim” po 2012 roku.

 

Zdaniem ZRP, wycofanie finansowego wsparcia dla rodzin chcących kupić własne mieszkanie  może mieć daleko idące skutki społeczne oraz niekorzystny wpływ na sytuację firm z sektora budowlanego.

 

Projekt Ministerstwa, który w założeniu prawdopodobnie miałby ograniczyć wydatki w skali budżetu państwa, ostatecznie spowoduje znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na usługi remontowo-budowlane, wykonywane przez firmy rzemieślnicze, głównie w mieszkaniach pozyskiwanych na rynku wtórnym (a właśnie dofinansowania na te mieszkania mają zostać zlikwidowane jako pierwsze). Dla firm budowlanych oznacza to utratę potencjalnych klientów, dokonujących zakupu mieszkania dzięki wsparciu ze strony Państwa.

 

W opinii Związku program po niewielkich korektach, nadal mógłby spełniać swoje zadanie, warto, więc rozważyć obniżenie poziomu dopłat, nie zaś jego całkowite zamknięcie. Równocześnie nie ma przeszkód, aby planować wdrożenie nowego systemu realizacji przedsięwzięć budownictwa mieszkaniowego ukierunkowanego na sektor mieszkań czynszowych.

 

ZRP pozytywnie ocenia włączenie do listy osób uprawnionych do skorzystania z kredytu preferencyjnego i dopłat do jego oprocentowania jednoosobowe gospodarstwa domowe.

 

Więcej informacji w załączniku.