Trwa wybieranie oferty

W związku z realizacją przez Związek Rzemiosła Polskiego i Izbę Rzemieślniczą w Opolu projektu „Flexicurity – w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczynamy wybieranie oferty w związku z postępowaniem o udzieleniu zamówienia pt. „Zakup ogłoszeń oraz artykułów sponsorowanych w prasie o zasięgu krajowym”.

Do 30.12.2011 roku do siedziby Związku rzemiosła Polskiego wpłynęły oferty następujących firm: Miive Magdalena Kacprzyńska, FF Promotion Paweł Florek oraz Agencja Reklamowa „Leader” Marek Brodowski

Z pośród nadesłanych ofert zostanie wybrana jedna. Informacja o wyborze zostanie zamieszczona na stronie www.zrp.pl, a także podana do widomości wybranej firmy drogą listowną lub mailową. Wszystkim firmom serdecznie dziękujemy za przesłanie ofert.