Trwa nabór wniosków na Działanie 9.6

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w terminie od 14 czerwca do 12 lipca odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”,  Poddziałania 9.6.3 „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji”.

Szczegółowe informacje: LINK