Wysoki zasiłek macierzyński dopiero po roku pracy

Rząd opracowuje nowe przepisy dotyczące macierzyńskich  świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Trzeba będzie przepracować przynajmniej rok, by otrzymać wysokie świadczenia.

Oznacza to, że kobiety prowadzące firmy po urodzeniu dziecka otrzymają zasiłek zależny od uśrednionej składki z całego roku. Nowy zapis mający ograniczyć nadużycia. Kobiety, które rozpoczynały działalność na krótko przed porodem otrzymywały do tej pory pełne świadczenia.

W obecnych przepisach, jeśli wejdą w życie, podstawą do kwoty ustalania zasiłku macierzyńskiego będzie minimalna podstawa wymiaru składek, powiększona o 1/12 za dodatkowo zapłacone składki. Oznacza to, że aby otrzymać pełen zasiłek w zadeklarowanej kwocie, konieczne będzie płacenie składek przez cały rok.