Trwa nabór na Działanie 1.5

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przypomina, że w terminie od 28 maja 2013 r. do 28 czerwca trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości dla mikro i małych przedsiębiorstw”.
Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru: LINK