Tf.pl: Stanowisko pracodawców dot. wskaźników wzrostu płac

„Business Center Club, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Związek Rzemiosła Polskiego przedstawiły swoje wspólne stanowisko dot. wskaźników wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej. Dokument ten został przekazany Przewodniczącemu Trójstronnej Komisji ds. Spraw Społeczno-Gospodarczych, Ministrowi Gospodarki, Waldemarowi Pawlakowi.” – czytamy na portalu Tf.pl.

„ Strona Pracodawców proponuje, aby wynagrodzenia w sferze budżetowej pozostały w 2011 r. realnie na poziomie z 2010 r., czyli aby ich wzrost wyniósł w 2011 r. 2,3% (planowany wskaźnik wzrostu cen).”

„Kryzys finansów publicznych w Grecji i innych krajach strefy euro nakazuje planowanie wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej z bardzo dużą ostrożnością. Tym bardziej, że wg prognoz istnieje realne zagrożenie przekroczenia przez dług publiczny w Polsce 55% PKB.”

„Organizacje zaznaczają, że wielokrotnie proponowały uruchomienie dyskusji w ramach odpowiednich Zespołów TK nt. efektywności sektora budżetowego, w tym przede wszystkim efektywności administracji publicznej i chciałyby tę propozycję powtórzyć. Wzrost funduszu wynagrodzeń o 2,3% nie musi bowiem oznaczać braku wzrostu wynagrodzeń realnych w państwowej sferze budżetowej.”

„ Zgodnie z zasadą zapisaną w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu z lipca 2005 r. minimalne wynagrodzenie powinno rosnąć o wskaźnik inflacji plus 2/3 wzrostu PKB. Strona Pracodawców proponuje, aby minimalne wynagrodzenie wzrosło w 2011 r. w stosunku do 2010 r. o 4,63%, z 1317 zł do 1378 zł.”

Więcej: LINK