„Teraz Polska Promocja”

W Warszawie w Pałacu Staszica 6 grudnia odbyła się Gala V edycji konkursu „Teraz Polska Promocja” Laureaci odebrali prestiżowe laury za najlepsze prace magisterskie związane z tematem promocji Polski. Ceremonia wręczenia nagród głównych, nagród specjalnych oraz wyróżnień została poprzedzona konferencją „Promocja Polski – wyzwania przed nauką i praktyką”.

 

Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację tematyki marketingu terytorialnego i brandingu narodowego Polski, dla poprawy konkurencyjności naszego kraju, poprzez wzrost jakości jego promocji w świecie. Do tegorocznej edycji zgłoszono 50 prac magisterskich. Kapituła konkursu oceniała prace pod kątem poprawności opracowania, innowacyjności podjętej tematyki i sposobu jej realizacji, przydatności dla praktyki i możliwości kontynuowania badań.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom została poprzedzona konferencją „Promocja Polski – wyzwania przed nauką i praktyką”, która wpisała się w cykl podobnych wydarzeń w ramach programu „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”, animujących debatę publiczną na temat tego, jaka jest, a jaka powinna być promocja Polski w świecie.