„Teraz Polska” dla najlepszych innowacji

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zainaugurowała VIII edycję Konkursu „Teraz Polska” dla przedsięwzięć innowacyjnych. Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej nowatorskich rozwiązań usprawniających dotychczasowe procesy produkcyjne i stosowane technologie.

Wnioski konkursowe VIII edycji Konkursu „Teraz Polska” dla przedsięwzięć innowacyjnych będą przyjmowane do 23 stycznia 2015. Następnie branżowe komisje ekspertów powołane przy współpracy z instytutami badawczymi oraz wyższymi uczelniami rozpoczną oceny weryfikacyjne zgłoszeń. Zgodnie z kryteriami Konkursu, szczególnie wysoko punktowane będą: obszary związane ze stopniem innowacyjności przedsięwzięcia, wpływem wdrożonej innowacji na proces produkcyjny, jego wydajność i jakość. Ocenie będzie podlegać również analiza kosztów przedsięwzięcia w stosunku do uzyskanych rezultatów oraz społeczne skutki jego realizacji.
Więcej: LINK