Projekt podstaw programowych kształcenia w trzech zawodach

W związku z wprowadzeniem 3 nowych zawodów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Dz. U. z 2014 r. poz. 1140), Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z pracodawcami, na nowy rok szkolny 2015/2016 przygotowało podstawy programowe kształcenia w zawodach: technik chłodnictwa i klimatyzacji (symbol cyfrowy zawodu 311929), technik urządzeń dźwigowych (symbol cyfrowy zawodu 311940), mechanik motocyklowy (symbol cyfrowy zawodu 723107).

Ponieważ rozpoczął się proces legislacyjny w zakresie zmiany rozporządzenia z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r. poz. 184), ministerstwo prezentuje projekt podstaw programowych kształcenia w wyżej wymienionych zawodach.
Więcej: LINK