Webinarium INTA – EU trade policy: How can FTAs better deliver for SMEs

Komitet INTA Parlamentu Europejskiego organizuje webinarium na temat korzyści płynących z porozumień o wolnym handlu dla sektora MŚP, w tym na temat wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Webinarium odbędzie się w dniu 15 marca br. w godzinach 14.00-16.00

Wydarzenie będzie dostępne pod poniższym linkiem:

https://europeanparliament.webex.com/europeanparliament/onstage/g.php?MTID=e79eb594cec50392c19eab84efe0f9718

Dane do zalogowania się na webinarium: Event Number: 181 213 1103  Password: Pm3XzuakJ72

Osoby do ewentualnego kontaktu:

wolfgang.igler@europarl.europa.eu
tel: (+32) 2 283 44 73

balazs.reiss@europarl.europa.eu
tel: (+32) 2 283 20 30

Program spotkania POBIERZ