Spotkanie Rady Przedsiębiorczości z Premierem RP ws. Krajowego Planu Odbudowy

W dniu 4 marca br miało miejsce w formie wideokonferencji spotkanie Rady Przedsiębiorczości z Premierem RP Panem Mateuszem Morawieckim poświęcone rozpoczęciu konsultacji projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenie Odporności (KPO).  W spotkaniu ze strony rządowej wzięli także udział Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz Pan Waldemar Buda – sekretarze stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jan Gogolewski zwrócił uwagę na brak uwzględnienia w projekcie KPO wsparcia dla rozwoju kształcenia zawodowego w systemie dualnym oraz konieczność nowego podejścia do definicji innowacji w ramach działań na rzecz zwiększania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce oraz rozwinięcia narodowego systemu innowacji.