Tak dla ograniczania barier administracyjnych

W Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad ustawą o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Autorzy dokonali kompleksowego przeglądu polskiego prawa i proponują wprowadzenie zmian w 81 ustawach, które mają w założeniu zlikwidować przepisy stanowiące nadmierne obciążenia.

Każda inicjatywa związana z ograniczaniem barier administracyjnych przyjmowana jest przez Związek Rzemiosła Polskiego i sektor MSP z nadzieją i optymizmem. Polskie prawo bowiem wciąż zawiera zbyt dużo nieprzyjaznych przepisów.

Jednak zdaniem Związku Rzemiosła do pomysłu wprowadzenia w jednej ustawie tak wielu zmian dotyczących różnych dziedzin działalności gospodarczej należy podejść bardzo ostrożnie. Zbyt obszerny projekt może nie zostać sfinalizowany po przeprowadzeniu konsultacji społecznych – trudno przecież w tak krótkim czasie dokonać całościowej oceny wszystkich skutków regulacji. Już sama nowelizacja Kodeksu spółek handlowych i umożliwienie przedsiębiorcom przekształcenia w spółki prawa handlowego to zagadnienie, które powinno być przedmiotem szczegółowej, osobnej debaty. Nagromadzenie tematów i pośpiech legislacyjny mogą doprowadzić do wprowadzenia nieprzemyślanych rozwiązań.

Więcej informacji w załączniku.