Kreowanie jutra – konkurs dla pracowników

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w III edycji Konkursu „Kreowanie Jutra”, skierowanego do pracowników – autorów innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, które usprawniły funkcjonowanie ich miejsca pracy.

Celem konkursu jest pokazanie, że każdy może i powinien mieć wpływ na przyszłość swojej firmy. Dowodzi również, jak ważnym elementem strategii zarządzania jest tworzenie przez pracodawcę otoczenia wspierającego kreatywność  pracowników.

 Laureaci w kategorii „Kreatywny pracownik” otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe: nagrodę główną o wartości 5 tys. zł oraz wyróżnienia, każde rzędu 2,5 tys. zł. Natomiast liderzy w kategorii „Pracodawca przyjazny kreatywności” otrzymają statuetki i dyplomy uznania.

Do Konkursu można zgłaszać projekty wdrożone przez pracodawcę nie później niż 24 miesiące przed datą zgłoszenia.
Formularz zgłoszeniowy i informacje na stronie:www.ppp.pi.gov.pl lub pod adresem e-mail: konkursKJ@parp.gov.pl, tel.: 22 432 88 64.
Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2012 r.
Konkurs realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii promocji postaw proinnowacyjnych „Świat potrzebuje Twoich pomysłów” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Gospodarki.
Więcej informacji w załączniku.