Szkolenie z zakresu public relations odbędzie się w Opolu w dniach 19-21 paździenika br.