Szkolenie wprowadzające w zagadnienia nowej perspektywy – Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Warszawa 26.08.2022

Związek Rzemiosła Polskiego informuje o szkoleniu organizowanym w Warszawie dnia 26.08.2022 r. w godz. 9:30 – 15:30 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych pt. „Wprowadzenie do nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, przedstawienie założeń projektu Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027 oraz centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014) w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020”.

Rekrutacja na szkolenie trwa do 25.08.2022r. do godz.11:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny , w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Rekrutacja i więcej informacji o szkoleniu

Program szkolenia