Apel Rady Przedsiębiorczości o uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy

12 sierpnia 2022 w Warszawie miało miejsce posiedzenie Rady Przedsiębiorczości z udziałem Pana Waldemara Budy, Ministra Rozwoju i Technologii. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Zdzisław Siwiński, Wiceprezes ZRP, który poruszył kwestię konieczności ustanowienia dopłat rządowych dla firm w związku ze stale rosnącymi kosztami energii elektrycznej, przede wszystkim dla firm szczególnie energochłonnych. Podczas posiedzenia organizacje przedsiębiorców wystosowały apel do rządu RP o uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. W apelu organizacje pracodawców podkreślają, że nie ma ich zgody na to, aby w obliczu trudnych wyzwań ekonomicznych i geopolitycznych decyzje determinujące przyszłość naszego kraju były podejmowane wyłącznie z pobudek politycznych – dla zaspokojenia partykularnych interesów partyjnych. Nie ma również zgody na to, aby bezpowrotnie stracić szansę na uratowanie polskiej gospodarki. Zdaniem organizacji pracodawców kluczowym sposobem na poradzenie sobie z inflacją i spowolnieniem gospodarczym jest wzrost produkcji – czyli inwestycje. Tylko one zapewnią rozwój i pozwolą uniezależnić się od rosyjskich dostaw. Uchronią też miejsca pracy. Pamiętajmy, że bez inwestycji wielu firmom grozi upadłość. A to przedsiębiorstwa decydują o sile naszego państwa, gwarantują jego bezpieczeństwo i zapewniają byt żyjącym w nim obywatelom. W dzisiejszych realiach nie da się zwiększyć inwestycji bez udziału środków z Krajowego Planu Odbudowy. Rezygnacja z tak dużego źródła finansowania i dalsze zaognianie sytuacji politycznej z unijnymi partnerami to nieracjonalne i niebezpieczne działanie osłabiające nasze państwo w zwrotnym momencie dziejów. To atak na polską suwerenność, a nie jej obrona. Rezygnacja z tak dużego źródła finansowania i dalsze zaognianie sytuacji politycznej z unijnymi partnerami to nieracjonalne i niebezpieczne działanie osłabiające nasze państwo w zwrotnym momencie dziejów. To atak na polską suwerenność, a nie jej obrona.

Pełny tekst apelu poniżej:

Apel-Rady-Przedsiebiorczosci-o-odblokowanie-KPO