Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do wytycznych dotyczących korzystania z usług ekspertów w programach na lata 2021-2027

Związek Rzemiosła Polskiego przekazał uwagi do projektu Wytycznych korzystania z usług ekspertów w programach na lata 2021-2027 przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.  

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji krajowych i regionalnych programów finansowanych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego stosowania przepisów dotyczących korzystania z usług ekspertów. ZRP zwrócił m.in. uwagę na to, że obowiązkowe prowadzenie wykazu ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków o dofinansowanie powinno stać się standardem dla wszystkich instytucji przeprowadzających nabory i proces oceny wniosków.

Pełną treść uwag mogą Państwo znaleźć pod linkiem: Uwagi ZRP do projektu Wytycznych dot. korzystania z usług ekspertów w programach na lata 2021-2027