Szkolenie nt. wprowadzenia do programu Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Warszawa 17.08.2022 r.

Związek Rzemiosła Polskiego informuje o szkoleniu organizowanym w Warszawie dnia 17.08.2022 r. w godz. 9:30- 15:30 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych pt. „Wprowadzenie do nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, przedstawienie założeń projektu wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027 oraz kontrole w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)”.

Rekrutacja na szkolenie trwa do 16.08.2022r. do godz. 11:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny , w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Rekrutacja i więcej informacji o szkoleniu

Regulamin rekrutacji na szkolenie

Program szkolenia