Szkolenie nt. Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 oraz zasad horyzontalnych Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027, Warszawa 10.08.2022 r.

Związek Rzemiosła Polskiego informuje o szkoleniu organizowanym w Warszawie dnia 10.08.2022 r. w godz. 10:00- 15:00 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych pt. „Co wynika z zatwierdzonej Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027? Zasady horyzontalne Unii Europejskiej obowiązujące w perspektywie finansowej 2021-2027”.

Rekrutacja na szkolenie na szkolenie trwa do 09.08.2022r. do godz. 11:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Szkolenie skierowane jest do przyszłych wnioskodawców i beneficjentów środków finansowych polityki spójności na lata 2021-2027, w tym w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza.

Rekrutacja i więcej informacji o szkoleniu

Regulamin rekrutacji na szkolenie

Program szkolenia