Szkolenie ”Jak prawidłowo planować i rozliczać czas pracy”

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza Państwa na szkolenie ”Jak prawidłowo planować i rozliczać czas pracy”, które odbędzie się 9 maja 2008 r. Wykładowca w trakcie warsztatów poda szereg przykładów, zaprezentuje praktyczne podejście do problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w warsztatach, zadawania pytań, wskazywania kazusów do rozstrzygnięcia.