Szkolenie informacyjne „Zasady aplikowania o środki w ramach Poddziałania 8.1.3

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych organizuje w dniu 11 maja 2010 w Warszawie szkolenie informacyjne „Zasady aplikowania o środki w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych”.

W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną m.in.: priorytety PO KL z podziałem na komponent centralny i regionalny, ze szczególnym uwzględnieniem Priorytetu VIII oraz ogólne zasady aplikowania o środki w ramach Podziałania 8.1.3 PO KL.

Celem szkolenia jest wprowadzenie beneficjentów w zagadnienia związane z tworzeniem budżetu projektu i kwalifikowalności wydatków, wskazanie skutecznych metod tworzenia budżetu oraz kreowanie i pogłębianie umiejętności praktycznych w zakresie przygotowywania projektów i tworzenia wniosków aplikacyjnych.

 

Każdy zainteresowany szkoleniem powinien zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnić ankietę zgłoszeniową i przesłać ją na adres e-mailowy: pokl_szkolenia@mazowia.eu. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń oraz przesłanie na 3 dni robocze przed szkoleniem potwierdzenia przybycia na szkolenia.

Program, formularz zgłoszeniowy i inne niezbędne informacje znajdują się na stronie: LINK