Szkolenie dla przedsiębiorców w świętokrzyskim

W Kielcach 27-28 sierpnia oraz 5 września odbędzie się szkolenie „Zarzadzanie innowacjami w firmie – Wprowadzenie nowego produktu – Strategie komercjalizacji”  adresowane do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w województwie świętokrzyskim i realizowane w ramach projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 współpraca biznesu z nauką oraz transfer wiedzy będą odgrywały kluczową rolę w procesach inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE. W trakcie będzie można zapoznać się z kierunkami rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych firm oraz zarządzaniem innowacjami w oparciu o współpracę nauki i przemysłu.

 Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do:
– zarządzania innowacjami z wykorzystaniem szacowania rynku,
– opracowania procesu planowania marketingowego wprowadzenia nowego produktu/ usługi na rynek,
– komercjalizacji – zrozumienie strategii technologicznych i komercjalizacyjnych jako elementu strategii biznesowej,
– zarządzania własnością intelektualną –wykorzystywanie przepisów związanych z ochroną własności intelektualnej.

Szkolenie odbędzie się w Hotelu IBIS, ul. Warszawska 19, Kielce. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej informacji: LINK