Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 13/11/2018

Szkolenie dla członków komisji egzaminacyjnych - Częstochowa

Związek Rzemiosła Polskiego w ramach projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle - etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,  gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki - w dniach 20 - 21.11.2018 r. organizuje szkolenie członków izbowych komisji, przeprowadzających egzaminy czeladnicze i mistrzowskie, w Hotelu "Złote Arkady", przy ul. Boya - Żeleńskiego 12 w Częstochowie.

PROGRAM

 Logo - Unia Europejska Fundusz Spoleczny

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018