Sytuacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej – edycja 2010/2011

Komisja Europejska opublikowała podsumowanie badania, którego celem było przedstawienie sytuacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej na przełomie lat 2010/2011. Badanie zostało przeprowadzone na potrzeby oceny stopnia implementacji założeń programu „Small Business Act” w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zaprezentowane 4 października 2011 roku badanie  zostało przygotowane w oparciu o 62 statystyczne wskaźniki pogrupowane w 10 kategorii będących odzwierciedleniem 10 założeń programu „Small Business Act”. Wyniki badania, przedstawione w tzw. „Arkuszu SBA”, ukazują sytuację sektora MŚP w skali całej Unii Europejskiej, jak również w odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich.

Zgodnie z wynikami badań dla całej UE, liczba przedsiębiorstw w sektorze MŚP wzrośnie w 2011 roku o 0,9 proc. w stosunku do roku 2010. Liczba osób zatrudnionych w tym sektorze również wzrośnie, ale w mniejszym stopniu niż liczba samych przedsiębiorstw, bo tylko o 0,4 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Jednocześnie Komisja ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu, będąca autorem Arkusza SBA, podkreśla, że ze względu na kryzys finansowy w strefie euro, małe i średnie przedsiębiorstwa w dalszym ciągu muszą funkcjonować w bardzo niestabilnym otoczeniu gospodarczym i finansowym.

Więcej informacji w załączniku.