Konferencja w sprawie nowej strategii dot. promocji w handlu międzynarodowym UE

29 października br. odbyła się konferencja poświęcona konsultacjom w sprawie nowej strategii Unii Europejskiej w sprawie promocji handlu międzynarodowego. W trakcie konferencji dokonano przeglądu polityki handlowej i przedstawiono założenia nowej strategii UE.

Nowa strategia  w zakresie handlu potrzebna jest z uwagi na zdezaktualizowanie się poprzednio uchwalonej strategii z 2014 r., gdyż obserwujemy nową, nieprzewidywalną wcześniej  sytuację w handlu międzynarodowym, którą ujawniła pandemia koronawirusa.

W czasie konferencji, zwracano uwagę na to, że handel międzynarodowy powinien być instrumentem wspomagającym  działania w zakresie ochrony środowiska i digitalizacji gospodarki. Obecnie, postępuje rozwój gospodarki elektronicznej – jest on większy niż przed pandemią koronawirusa.

W podsumowaniu zgodzono się, że przyszła strategia handlowa powinna stanowić zbiór  konkretnych rozwiązań wychodzących na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w zakresie strategii wsparcia, która powinna zawierać silny komponent dotyczący MŚP, jako bardzo istotnego sektora w celu osiągnięcia większego zaangażowania MŚP w eksporcie, choć jednak wiele powiedziano na temat potrzeby wsparcia eksportu MŚP, nadal mało jest konkretnych pomysłów i rozwiązań.

Także  niezmiernie ważne jest uwzględnienie elementu ochrony przed nieuczciwą konkurencją.  Jeśli chcemy wzmacniać wzrost gospodarczy krajów UE nie wystarczy wzmacniać handlu wewnętrznego, powinno się rozwijać handel międzynarodowy. Istnieje potrzeba koordynacji w ramach KE, by elementy handlu zewnętrznego były zintegrowane z elementami zielonego ładu  i transformacji cyfrowej.

Publikacja nowej strategii UE w handlu międzynarodowym przewidziana jest na luty 2021 r.