SMEunited nie zgadza się z wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym dyrektywy w sprawie płacy minimalnej

SMEunited jest mocno rozczarowany decyzją Komisji Europejskiej o przyjęciu dyrektywy mającej na celu rozwiązanie problemu płac minimalnych w Europie. Ustanowienie wiążących ram na szczeblu europejskim wykracza poza kompetencje Unii Europejskiej. Co więcej, nieuchronnie będzie kolidować z autonomią partnerów społecznych i ich swobodą w negocjacjach zbiorowych.

W pierwszej reakcji Prezydent SMEunited Alban Maggiar przypomniał, że „wynagrodzenie nie jest kompetencją europejską, poziom płac nie może być określany na szczeblu UE”. Według niego wiążące krajowe kryteria określające poziom płacy minimalnej są sprzeczne z Traktatem Europejskim. Jeszcze bardziej niepokojące jest narzucenie państwom członkowskim stosowania orientacyjnych międzynarodowych wartości odniesienia dla adekwatności płacy minimalnej, a mianowicie 60% mediany wynagrodzenia brutto i 50% średniego wynagrodzenia brutto.

Prezydent SMEunited Alban Maggiar oświadczył, że „dyrektywa, wiążący instrument prawny, nie szanuje roli i autonomii partnerów społecznych w ustalaniu płac. Nałożenie ram regulacyjnych dla rokowań zbiorowych, w przypadku gdy zakres uważa się za niewystarczający, narusza swobodę rokowań zbiorowych ”.

„Proponowana dyrektywa będzie miała wyraźny negatywny wpływ ekonomiczny na organizacje MŚP, powodując wyższe płace minimalne w zdecydowanej większości państw członkowskich. Zwiększy to koszty pracy w trudnym okresie, gdy organizacje MŚP walczą o przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy ” –  ubolewa Prezydent SMEunited Alban Maggiar.

SMEunited zadeklarował, że jest otwarty na negocjacje w sprawie zalecenia dotyczącego płacy minimalnej po drugim etapie konsultacji z europejskimi partnerami społecznymi. Organizacje MŚP są teraz gotowe do współpracy z Radą i Parlamentem Europejskim, w celu zapewnienia przyszłości 100 milionów miejsc pracy.

Źródło: SMEunited