Swobodny przepływ pracowników – prawo a praktyka. Weź udział w konsultacjach!

Każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo przenieść się w celach zawodowych do innego kraju UE. Obywatelstwo nie może mieć wpływu na dostęp takiej osoby do zatrudnienia, na wysokość jej wynagrodzenia, ani na inne warunki pracy w kraju docelowym. Tymczasem obywatele Unii, którzy chcą skorzystać z tego prawa, nadal napotykają liczne bariery prawne i administracyjne.

Komisja Europejska chce wyeliminować w przyszłości powyższe przeszkody i doprowadzić do faktycznego urzeczywistnienia zasady swobodnego przepływu pracowników. Pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu mają być rozpoczęte właśnie konsultacje. Skierowane są one do wszystkich zainteresowanych stron, zarówno organizacji, jak i obywateli. Komisja Europejska deklaruje, że wszystkie otrzymane opinie i uwagi uwzględni podczas podejmowania przyszłych inicjatyw i działań.

Udział w konsultacjach wziąć można, wypełniając on-line jedną z dwóch ankiet – dla obywateli i dla organizacji – dostępnych też w języku polskim na stronie: LINK

Konsultacje potrwają do 12 sierpnia 2011 roku.
Zachęcamy do udziału!