Świat Optyki: List otwarty Związku Rzemiosła Polskiego do wszystkich mistrzów szkolących, działaczy

W czwartym numerze „Świata Optyki. Magazynu dla optyków” ukazał się list otwarty Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego do wszystkich mistrzów szkolących, działaczy i pracowników, organizacji rzemiosła i osób zainteresowanych. W załączniku zamieszczamy całą treść listu.