Super Nowości: Ustawa o usługach czeka na podpis

„Polscy rzemieślnicy, architekci, radcy prawni i firmy oferujące usługi będą mogli bez przeszkód prowadzić swoją działalność gospodarczą na unijnym rynku. Taka możliwość da przyjęta przez Sejm ustawa o świadczeniu usług na terenie Polski” – podają Super Nowości. 

„Nowa ustawa wprowadza do polskiego prawa postanowienia tzw. dyrektywy usługowej UE, która znosi bariery w swobodnym przepływie usług między państwami członkowskimi. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z możliwości tymczasowego świadczenia usług w innym państwie bez potrzeby zakładania w nim nowej firmy oraz uzyskiwania zezwolenia, koncesji, licencji itp.”

Więcej: super-nowosci.eu
10.03.2010