„Successful R&I in Europe: 9th European Networking Event”. Konferencja w Dusseldorfie

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w 9 edycji międzynarodowej konferencji połączonej ze spotkaniami b2b „Successful R&I in Europe: 9th European Networking Event”, która odbędzie się w dniach 15-16 marca 2018 r. w Dusseldorfie w Niemczech.

Wydarzenie skierowane jest do badaczy i przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem współpracy w ramach projektów programu Horyzont 2020 i reprezentujacych jeden lub kilka z paneli tematycznych, które będą odbywać się podczas wydarzenia: ICT, Nanotechnologie, Energia, Transport, Nauki o życiu (Life Sciences), Zrównoważona Gospodarka.

Podczas paneli tematycznych prezentowane będą najlepsze zakończone projekty, jak również te, których autorzy poszukują partnerów do konsorcjów. Uczestnicy dowiedzą się, z jakich usług mogą skorzystać przy tworzeniu i składaniu projektów.
Konferencja jest płatna
Więcej: LINK