Stowarzyszenie Small Business Standards uruchamia test zgodności norm

Stowarzyszenie Small Business Standards (SBS), reprezentujące europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa w dziedzinie normalizacji, rozpoczyna test zgodności organizacji MŚP w zakresie norm. Z testu online, dostępnego na stronie internetowej Stowarzyszenia SBS – https://sbs-sme.symantra.eu/src1/index.html, może skorzystać każdy twórca norm, który chce ocenić zgodność normy z organizacjami MŚP.

Ocena ta, oczekiwana przez sieć i partnerów stowarzyszenia, jest historycznym pierwszym wydarzeniem w dziedzinie normalizacji, ponieważ umożliwia autorom norm zmierzenie zgodności norm z potrzebami organizacji MŚP.

Zbudowany na podstawie przewodnika CEN-CENELEC (wytyczne dotyczące pisania norm uwzględniających potrzeby organizacji MŚP) test zgodności organizacji MŚP z normami jest wynikiem współpracy pomiędzy SBS, jego członkami i ekspertami, którzy pracowali – w ostatnich latach – na łączeniu metodologii. Test, powinien być, punktem wyjścia do ewentualnych ulepszeń standardu, jeśli okaże się, że stwarza on nieuzasadnione przeszkody dla mniejszych przedsiębiorstw.

Celem jest podzielenie norm na szerokie grupy, a mianowicie normy zakwalifikowane jako „dobre”, które wymagają niewielkiego dostosowania lub nie wymagają ich wcale, „przeciętne”, które skorzystałyby na rewizji oraz „słabe”, które stanowią poważne wyzwanie dla organizacji MŚP, a zatem wymagają pilnej poprawy.

Test zgodności organizacji MŚP można przeprowadzić na każdym etapie procesu tworzenia normy (zapytanie, zatwierdzenie itp.) i na każdym typie norm niezależnie od źródła, tj. międzynarodowych (ISO i IEC), europejskich (CEN, CENELEC i ETSI) lub krajowym.

Komentując rozpoczęcie testu, dyrektor Stowarzyszenia SBS, Maitane Olabarria powiedziała: „Organizacje MŚP to kategoria firm, które mogą potencjalnie najbardziej skorzystać na normach. Niemniej jednak nie zawsze mają one silny głos w normalizacji, co może prowadzić do tego, że normy nie będą odpowiadały ich potrzebom, a nawet nakładały na nie nieproporcjonalne obciążenia. Test zgodności organizacji MŚP jest ważnym krokiem dla Stowarzyszenia SBS, ponieważ oferuje konkretne narzędzie do oceny standardów z perspektywy organizacji MŚP”. Dodała także, że ​​„uczynienie norm bardziej dostosowanymi do organizacji MŚP, może prowadzić, tylko do lepszego przyjmowania standardów przez mniejsze firmy”.