Badanie ankietowe dla przedsiębiorstw z branży spożywczej

W imieniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zachęcamy do uczestnictwa w statystycznym badaniu ankietowym pt.: „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19”, przygotowanym przez Komisję Europejską.

Ankieta skierowana jest do przedsiębiorstw z sektora spożywczego i została zamieszczona pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators.

Ponadto, pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators znajduje się ankieta, skierowana do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy szeroko rozumianej branży spożywczej.

Termin wypełnienia ankiety upływa 30 listopada br.