Stooq.pl: Dialog dla przyszłości

„Problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej czy z brakiem pracy najlepiej jest rozwiązywać w oparciu o dialog społeczny. Taki dialog prowadzony jest w ramach Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych. Zdaniem prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika, o ile problemy bieżące udaje się w ramach komisji omawiać, to zaniedbuje się myślenie o przyszłości.” – czytamy na portalu Stooq.pl.

„Jerzy Bartnik podkreślił, że żyjemy w czasach procesów długofalowych, od których zależy rozwój społeczno-gospodarczy. Są to chociażby globalizacja, powstawanie cywilizacji informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy, zmiany klimatyczne, starzenie się społeczeństw czy masowe migracje. Dlatego tak ważne jest myślenie i rozmawianie o tym już teraz, a nie wówczas, gdy będzie za późno.”

„Prezes Bartnik zwrócił też uwagę, że rozwijanie dialogu społecznego powinno sprawić, że Polacy w większym stopniu niż do tej pory staną się społeczeństwem obywatelskim.”

Więcej: LINK
IAR
15.06. 2010