Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego do projektu programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej stanowisko do projektu programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027”.

W programie FERS będzie realizowane wsparcie na rzecz m.in. poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

Związek Rzemiosła Polskiego zgłosił m.in. szereg uwag w kontekście rozwoju dualnego kształcenia zawodowego i wsparcia przedsiębiorców-rzemieślników oraz kadry organizacji partnerów społecznych i nauczycieli zawodu.

Pełna treść stanowiska POBIERZ