Polski Inkubator Rzemiosła – kolejne spotkanie promujące

W dniu 07 lipca 2021r. w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi odbyło się spotkanie z udziałem Wiceszefowej Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii Olgi Semeniuk. W formie zdalnej uczestniczył również Pan Julian Żelaznowski – Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów, Członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Na spotkanie przybył także Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ Pan Piotr Szymański oraz przedstawiciele Cechów i rzemieślnicy regionu łódzkiego.

Spotkanie miało na celu promocję rządowego Programu „Polski Inkubator Rzemiosła” i nowelizacji Ustawy o rzemiośle.

PIR skierowany jest, do organizacji rzemieślniczych i zakłada wsparcie ich rozwoju jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym. Program podkreśla strategiczną rolę rzemiosła w Polsce, jak również znaczenie, jakie państwo polskie przypisuje do jego rozwoju.

„Polski Inkubator Rzemiosła” jest programem na okres od 2021 do 2030 r. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursach w ramach PIR są wyłącznie organizacje rzemieślnicze. Jego głównym celem jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

Cele szczegółowe to:

1. Rozwój potencjału infrastrukturalnego i organizacyjnego samorządu gospodarczego rzemiosła.

2. Rozwój zasobów kapitału ludzkiego i społecznego rzemiosła.

3. Wzmocnienie współpracy organizacji rzemieślniczych z podmiotami z sektora publicznego, przedsiębiorstw i pozarządowego.