Raport PARP o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, z którego wynika, że sektor MŚP wciąż stanowi przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce.

Raport przedstawia obraz polskiego sektora MSP w oparciu o najbardziej aktualne dane statystyczne, pozyskane z GUS, oraz wyniki badania Koniunktura i otoczenie biznesu, zrealizowanego przez PARP w ramach Panelu Polskich Przedsiębiorstw na przełomie marca i kwietnia 2021 r.

– „Sektor MŚP stanowi przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce. Według danych GUS za  2019 rok najliczniejszą grupą (97%) są mikroprzedsiębiorstwa. Udział małych firm w strukturze polskich przedsiębiorstw wynosi 2,2%, średnich – 0,7%, zaś dużych – tylko 0,2%. Większość wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej stanowią 13% małych i średnich przedsiębiorstw” – mówi Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

Więcej na temat raportu na stronie https://www.parp.gov.pl/component/content/article/71999:raport-parp-msp-najwazniejszym-ogniwem-polskiej-gospodarki

Raport POBIERZ

Żródło: www.parp.gov.pl