Stanowisko ZRP ws. zmian w ustawie Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

2 października 2018 r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawProjekt ten zawiera złe zmiany w kształceniu zawodowym w rzemiośle – zarówno w stosunku do aktualnego stanu prawnego jak i do wersji projektu ustawy zmieniającej, która była przedmiotem konsultacji społecznych od 26 czerwca 2018 r., z aktywnym udziałem rzemiosła. Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Związku Rzemiosła Polskiego na temat zaproponowanych zmian.

Dokument do pobrania.