Targi Europejskich Innowatorów w Dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego

W dniach 15-18 listopada 2018 r. odbędą się w Brukseli Targi Europejskich Innowatorów w Dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego.

Dla Komisji Europejskiej jest to kluczowe wydarzenie trwającego Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Zaplanowane wykłady i dyskusje oparte będą na wynikach marcowej konferencji programu Horyzont 2020 pt. „Innowacja i dziedzictwo kulturowe”, której celem było zainicjowanie publicznej dyskusji na temat celów europejskiej polityki badań i innowacji w dziedzictwie kulturowym po roku 2020.

Tematem dwudniowych Targów będzie promowanie innowacji w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz przyłączenia się do Wspólnoty Innowatorów w Dziedzictwie Kulturowym. To także możliwość uczestniczenia w sesjach plenarnych i równoległych, inspirujących rozmowach, spotkaniach innowatorów, sesjach posterowych, projektach klastrowych programu Horizon 2020 oraz punktach B2B. Udział w wydarzeniu wezmą naukowcy, politycy, dostawcy innowacji, przedstawiciele instytucji kulturalnych, technologii i ekonomii oraz właściciele nowych firm,  przedstawiciele instytucji europejskich i ONZ.

Wydarzenie pozwoli znaleźć odpowiedź na podstawowe pytania:

Dlaczego dobrze wprowadzać innowacje w ramach i poprzez dziedzictwo kulturowe?
Jak tworzy się i wspiera innowacje?
Kim są innowatorzy w dziedzinie dziedzictwa kulturowego?
Jak wprowadzać innowacje w miastach?
Jaka jest rola dziedzictwa kulturowego we wspieraniu dialogu międzykulturowego?

Fair of European Innovators in Cultural Heritage
Data: 15 – 16 listopada 2018 r.
Miejsce: The Egg, Rue Bara 175, 1070 Bruksela, Belgia

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Komisja Europejska dokona przeglądu wszystkich zgłoszeń.

STRONA WYDARZENIA
PROGRAM
REJESTRACJA