Stanowisko ZRP w sprawie strategii dynamicznego przyspieszenia wzrostu poziomu minimalnego wynagrodzenia w latach 2020-2023

Jedną z najważniejszych deklaracji politycznych strony rządzącej w zakresie polityki społeczno-gospodarczej jest zapowiedź przyjęcia strategii radykalnego przyspieszenia, w latach 2020-2023, dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W stosunku do lat 2015-2019 tempo wzrostu tej kategorii ekonomicznej ma ulec podwojeniu, średniorocznie z 6-7 proc. do ponad 15 proc. Zmiana ta miałaby doniosły wymiar ekonomiczny zarówno w sakli makro jak i mikro.

Rozmiary określonego w tym zakresie celu są na tyle spektakularne, że możemy mówić o zamierzeniu dokonania w bardzo krótkim czasie (cztery lata) diametralnej przebudowy, w zasadzie, zdecydowanej większości proporcji i relacji makro i mikro ekonomicznych jakie ukształtowały się w procesie trwającym od zapoczątkowania transformacji ustrojowej, w tym szczególnie w zakresie systemu gospodarczego, na początku lat dziewięćdziesiątych. Ze względu na jej końcowy, skumulowany wymiar finansowy rodzi ona m.in. wśród przedsiębiorców wiele uzasadnionych obaw i wątpliwości.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym stanowiskiem Związku Rzemiosła Polskiego: https://bit.ly/2KDZSo0