Spotkanie organizacji pracodawców z Minister Rozwoju Jadwigą Emilewicz

W dniu 20 listopada br. Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Gogolewski, wraz z innymi szefami organizacji pracodawców biorącymi udział w pracach Rady Dialogu Społecznego (RDS), był gościem Jadwigi Emilewicz, Ministra Rozwoju, której powierzono, m.in. kontynuowanie misji ministra ds. gospodarki. W przeddzień spotkania Związek Rzemiosła Polskiego przekazał Pani Minister stanowisko ZRP do zapowiadanej przez poprzedni rząd Strategii dynamicznego przyspieszenia wzrostu poziomu minimalnego wynagrodzenia w latach 2020-2030 z prośbą o rozpatrzenie zawartych w nim uwag i wniosków. W naszej ocenie jest to jeden z najważniejszych tematów, z którym powinien zmierzyć się Rząd w najbliższym czasie, a który nie znalazł się wśród priorytetów exposé Premiera. Problem ten budzi wśród przedsiębiorców rzemieślniczych najwięcej obaw i wątpliwości.

Minister J. Emilewicz podkreśliła, że organizacje będące przedstawicielami pracodawców w RDS były dla Niej zawsze bardzo ważnym partnerem i liczy na kontynuację tej współpracy. Nowa kadencja Sejmu i Rządu przynosi możliwość wystąpienia pracodawców z postulatami ważnymi dla ich przedsiębiorstw, a także dla gospodarki. Ministerstwo oczekuje od naszych organizacji zgłoszenia listy wniosków z obszaru prawa gospodarczego zasadniczych dla poszczególnych środowisk przedsiębiorców, których realizacja przyczyniłaby się do ułatwienia ich funkcjonowania.