Stanowisko ZRP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Andrzeja Parafianowicza Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
Zdaniem Związku proponowane rozwiązania obciążą pracodawców dodatkowymi kosztami i obowiązkami  w zakresie obsługi  podatkowej wynagrodzeń zatrudnionych pracowników dlatego też ZRP nie udzieli wsparcia zawartym w projekcie propozycjom zmian ustawy.
 
W opinii ZRP zasadność zmian budzi wątpliwości, a dodatkowa grupa pracowników, za których  płatnik będzie dokonywał rocznego obliczenia podatku,  będzie stanowiło kolejną uciążliwość dla wszystkich pracodawców – zarówno dla małych, którzy rozliczenia podatkowe zlecają odpłatnie obsługującym je biurom rachunkowym jak i dla dużych firm zmuszonych na czas rozliczeń podatkowych do finansowania wynagrodzenia dodatkowego pracownika oraz zakupu  programu  komputerowego obsługującego te rozliczenia.
 
Przepisy mogą się także okazać niekorzystne dla pracowników – ci z nich którzy nie zadeklarują  płatnikowi  w terminie do 15 stycznia, że będą rozliczali się samodzielnie,  utracą np. możliwość  korzystniejszego, wspólnego  opodatkowania dochodów z małżonkiem.

W związku z powyższym ZRP wnosi o nie nadawanie dalszego biegu ustawodawczego  przygotowanemu projektowi noweli ustawy.
 
Szczegółowe informacje w załączniku.