Konferencja „Możliwości wsparcia przedsiębiorców z PO IG 2007 – 2013

Związek Rzemiosła Polskiego wraz z Ministerstwem Gospodarki zapraszają serdecznie na konferencję pt: „Możliwości wsparcia przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013″. Konferencja odbędzie się 16 września 2009 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego przy ul. Miodowej 14.

 

Seminarium ma na celu przybliżenie środowisku rzemiosła działań PO Innowacyjna Gospodarka w ramach, których firmy rzemieślnicze mają możliwości uzyskania wsparcia finansowego.

 

 W konferencji przewidywany jest udział m.in.: Rafała Baniaka – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Jarosława Pawłowskiego – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

 

 Podczas konferencji poruszony zostanie również temat planowanych zmian w dokumentacji konkursowej do poddziałania 2.1.2 PO Kapitał Ludzki „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności” skierowanego wyłącznie do partnerów społecznych, w tym organizacji rzemiosła.

 

 Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączniku.