Stanowisko ZRP w sprawie patentu europejskiego

Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego patent europejski nie jest korzystny dla sektora MŚP w Polsce.
 
Nierówne traktowanie przedsiębiorców wobec prawa patentowego odczuli już jubilerzy, wytwarzający wyroby w oparciu o tradycyjne wzory. Problemem okazały się praktyki stosowane przez duże firmy rejestrujące w urzędzie patentowym projekty wyrobów, które nie miały cech „nowości” czy „oryginalności”, a wręcz przeciwnie, stanowiły kopie powszechnie znanych wzorów zagranicznych. Takie działania  uniemożliwiły małym zakładom jubilerskim produkcję biżuterii w oparciu o te wzory. W podobnej sytuacji mogą się już nie długo znaleźć małe przedsiębiorstwa z innych branż.
 
Ponadto, w przypadku sporu z zagraniczną firmą polscy przedsiębiorcy będą narażeni na koszty związane z obsługą tłumaczenia, ponieważ system patentu europejskiego będzie funkcjonował tylko w czterech głównych językach UE.
 
W opinii środowiska prezentowana dotychczas koncepcja wspólnego patentu europejskiego będzie dyskryminowała mniejsze państwa europejskie, a ze względu na zbiurokratyzowanie procedur nie będzie też korzystna dla mikro i małych przedsiębiorstw.
 
Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego przy stosowaniu patentu europejskiego konieczne jest:
-zastosowanie języków narodowych przy procedurach rejestracyjnych oraz prawnie wiążących opisach patentów;
– wprowadzenie obowiązku badania nowości i innowacyjności  przez Urząd Patentowy już na etapie rejestracji;
– wdrożenie zasady, że wszelkie spory oraz mediacje będą prowadzone na terytorium kraju, w którym dochodzi do ewentualnego naruszenia prawa a nie na terytorium kraju, z którego pochodzi wnioskodawca, a ponad to przedsiębiorca powinien mieć prawo do wniesienia zarzutu braku nowości i innowacyjności.

Więcej informacji w załączniku