60 lat Cechu Rzemiosł Różnych w Biłgoraju

Obchody jubileuszowe Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju odbyły się w sobotę (26 maja). W Domu Rzemiosła spotkały się władze Cechu i cechów zaprzyjaźnionych, skąd w togach i insygniach wraz ze sztandarami Cechowymi przemaszerowały do parafialnego kościoła p.w. WNMP. Po uroczystej mszy celebrowanej przez księdza Prałata Józefa Flisa, Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie Zbigniew Marchwiak uhonorował Prałata odznaką „Zasłużonemu Izba Rzemieślnicza”. Starszy Cechu Jan Pyznarski przybliżył zgromadzonym w kościele historię biłgorajskiego rzemiosła i zaprosił wszystkich uczestników na dalsze uroczystości.

Cześć oficjalna uroczystości została zorganizowana w Zajeździe „Na Rozdrożu” w Soli k/ Biłgoraja. Gospodarz jubileuszowych obchodów Jan Pyznarski, po uroczystym obiedzie, powitał zebranych gości i członków Cechu Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Dyrektor Generalny Związku Rzemiosła Polskiego – Maciej Prószyński; Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP – Jolanta Kosakowska; Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie – Zbigniew Marchwisk; wiceprezesi Zarządu Izby – Jadwiga Skrzypczak i Jerzy Jabłonka; członkowie Zarządu Izby – Henryk Czyrka i Józef Kędzierawski; Dyrektor Izby – Teresa Komisarczuk; Dyrektor ds. Strategii Rozwoju Izby – Marta Jankowska; Wicestarosta Biłgorajski – Stanisław Schodziński; Burmistrz Miasta Biłgoraj – Janusz Rosłan; Wójt Gminy Biłgoraj – Wiesław Różyński; Dyrektor ZSZ i O w Biłgoraju – Barbara Obszańska, Dyrektor RzSzZ w Turobinie – Ryszard Mróz; Wójt Gminy Turobin – Alfred Sobótka, przedstawiciele władz zaprzyjaźnionych cechów z: Zamościa, Janowa Lubelskiego z Białej Podlaski i Włodawy; Prezes HZR – Stanisław Kozyrski, Prezes LOK – Ryszard Łuczyn, Komendant OHP Biłgoraj – Teresa Puźniak.

Starszy Cechu przybliżył rolę Cechu w kształtowaniu lokalnej gospodarki, mówił o zadaniach oświatowych stojących przed rzemiosłem i o zaangażowaniu w politykę społeczną. Zrzeszone w organizacji firmy dają pracę ponad 1000 osób z terenu powiatu biłgorajskiego, kształcą pracowników młodocianych. Udział przedstawicieli Cechu w życiu społecznym regionu, umacnia jeszcze i tak już znaczącą pozycję biłgorajskiego rzemiosła.
Miłym akcentem uroczystości było uhonorowanie zasłużonych rzemieślników najwyższymi odznaczeniami rzemiosła. W imieniu władz samorządowych rzemiosła Dyrektor Generalny ZRP, Maciej Prószyński i Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie,Zbigniew Marchwiak udekorowali Sztandar Cechowy Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego.
 Platynowe Medale im. Jana Kilińskiego otrzymali: Jan Pyznarski i Władysław Różański. Złotym medalem im. Jana Kilińskiego odznaczono: Romana Skubisa i Józefa Pawlosa; Srebrnym Medalem: Lecha Borowskiego, Józefa Bielaka, Stanisława Gliwę, Józefa Skubisa, Józefa Borowca Edwarda Bedę. Honorową Odznaką Rzemiosła udekorowano: Janusza Rosłana – Burmistrza, Miasta Biłgoraj, Stanisława Schodzińskiego – Wicestarostę Biłgorajskiego, Mieczysława Króla, Czesława Obszyńskiego, Tadeusza Szcząchora, Mariana Pierścionka, oraz członków Kapeli WYGIBUSY. Odznakę „Zasłużonemu Izba Rzemieślnicza”wręczono: ks. Prałatowi Józefowi Flisowi, Marianowi Tokarskiemu – Staroście Biłgorajskiemu, Wiesławowi Różyńskiemu – Wójtowi Gminy, Barbarze Obszańskiej – Dyr. ZSZiO Biłgoraj, Ryszardowi Łuczyna, Józefowi Bryle, Zenonowi Kotowskiemu, Marianowi Kulanicy, Stanisławowi Mudzie, Marianowi Surmie, Krystynie Kufera, Krystynie Stec i Ryszardowi Bednarczukowi.

Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali okolicznościowe dyplomy, pamiątkowe medale i drobne upominki.
Maciej Prószyński, Dyrektor Generalny ZRP odczytał list gratulacyjny od Prezesa ZRP Jerzego Bartnika. Natomiast Janusz Rosłan – Burmistrz Miasta Biłgoraj poinformował uczestników obchodów o nadaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Srebrnych Krzyży Zasługi Janowi Pyznarskiemu i Władysławowi Rożańskiemu oraz Brązowego Krzyża Zasługi Józefowi Pawlosowi.
Oficjalną część obchodów 60-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Biłgoraju zamknął występ Biłgorajskiej Kapeli WYGIBUSY.
W załączniku zdjęcia z uroczystości