Stanowisko ZRP sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W odpowiedzi na pismo Pana Ministra nr: DP-WL.0230.91.2017.WB  z dnia 30.08.2018 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw,  Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił swoje stanowisko do proponowanych nowych regulacji objętych tym projektem.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem: Ustawa o czystości i porządku

(Grafika: Google)