Stanowisko strony pracodawców RDS ws. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa i płacy minimalnej w 2025 roku

Strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego wyraziła zaniepokojenie nadmiernie optymistycznymi prognozami zawartymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz apeluje o ostrożne i odpowiedzialne planowanie budżetu państwa. Proponowane przez nas zmiany mają na celu zwiększenie stabilności ekonomicznej oraz zapewnienie właściwego poziomu wynagrodzeń i świadczeń społecznych, w zgodzie z aktualnymi wyzwaniami gospodarczymi.

Poniżej przedstawiamy pełne stanowisko: